ការប្តេជ្ញារបស់កម្ពុជា
ចំពោះការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព

យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី៤ (២០១៨-២០២៣) របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ប្រកាន់យកការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និងបរិយាប័ន្ន ជាអាទិភាពមួយក្នុងចំណោមមុំទាំងបួនរបស់ខ្លួន ដែលរួមទាំង ការអភិវឌ្ឍដែលបញ្ចេញកាបូនទាប និងធន់នឹងអាកាសធាតុ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពថាមពល និងធានាគុណភាពបរិស្ថាន។

សារពីប្រធាន ក.ជ.អ.ច.

Featured Article

09 Nov 2021

អបអរសាទរទិរាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ

អាន​បន្ថែម
30 May 2023

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានបន្តសម័យប្រជុំ លើកទី៩ នីតិកាលទី៦...

អាន​បន្ថែម
30 May 2023

កំពត៖ ទីលានទុកដាក់សំរាមក្នុងកំពតនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងរបៀង...

អាន​បន្ថែម
26 May 2023

ក្រសួងបរិស្ថានក្រោមកិច្ចសហការជាមួយលេខាធិការអាស៊ាន បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី១៤...

អាន​បន្ថែម
25 May 2023

ក្រសួងបរិស្ថានក្រោមកិច្ចសហការជាមួយលេខាធិការអាស៊ាននិង...

អាន​បន្ថែម
Career

Career

Assist us in addressing sustainable development issues in the country,
and contributing to global sustainable development goals.

លទ្ធកម្ម/ការងារ

No Upcoming Events.ពុំមានព្រឹត្តិការណ៍នឹងមកដល់ទេ

ឯកសារបោះពុម្ព

មើល​បន្ថែម​
HP Latest Publications