ការប្តេជ្ញារបស់កម្ពុជា
ចំពោះការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព

យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី៤ (២០១៨-២០២៣) របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ប្រកាន់យកការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និងបរិយាប័ន្ន ជាអាទិភាពមួយក្នុងចំណោមមុំទាំងបួនរបស់ខ្លួន ដែលរួមទាំង ការអភិវឌ្ឍដែលបញ្ចេញកាបូនទាប និងធន់នឹងអាកាសធាតុ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពថាមពល និងធានាគុណភាពបរិស្ថាន។

សារពីប្រធាន ក.ជ.អ.ច.

Featured Article

09 Nov 2021

អបអរសាទរទិរាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ

អាន​បន្ថែម
30 Sep 2022

នាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្រ្ត...

អាន​បន្ថែម
16 Sep 2022

សិក្ខាសាលា ស្តីពី ការសម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការសាកល្បងមាត្រា៦...

អាន​បន្ថែម
14 Sep 2022

ក្រសួងបរិស្ថានរៀបចំសិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់ស្តីពី ភាពងាយរងគ្រោះនៃអាកាសធាតុ...

អាន​បន្ថែម
02 Sep 2022

គណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មការទី៣ នៃរដ្ឋសភាដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ឡូយ សុផាត...

អាន​បន្ថែម
Career

Career

Assist us in addressing sustainable development issues in the country,
and contributing to global sustainable development goals.

លទ្ធកម្ម/ការងារ

No Upcoming Events.ពុំមានព្រឹត្តិការណ៍នឹងមកដល់ទេ

ឯកសារបោះពុម្ព

មើល​បន្ថែម​
HP Latest Publications