អំពី ក.ជ.អ.ច.

ក.ជ.អ.ច. ជាស្ថាប័នរៀបចំគោលនយោបាយដែលបានបង្កើតឡើងនៅខែឧសភាឆ្នាំ២០១៥ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព សំដៅធានាបាននូវតុល្យភាពរវាង សេដ្ឋកិច្ច បរិស្ថាន សង្គម និងវប្បធម៌ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ក.ជ.អ.ច. បង្កើតឡើងដោយបញ្ចូលនូវស្ថាប័នជាតិចំនួនបួន រួមមាន ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍បៃតង និងលេខាធិការដ្ឋាន គណកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងលេខាធិការដ្ឋាន លេខាធិការដ្ឋានជីវសុវត្ថភាពជាតិ និងគណកម្មាធិកាជាតិគ្រប់គ្រងជីវចម្រុះជាតិ។

ក.ជ.អ.ច. រួមមានក្រសួង និងស្ថានប័នចំនួន៣៦ និងអភិបាលរាជធានី/ខេត្ត ចំនួន២៥ ជាសមាជិក។ សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាប្រធានកិត្តិយស និងមានរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថានជា ប្រធាន ក.ជ.អ.ច. ។ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក.ជ.អ.ច. គាំទ្រដល់ដំណើការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព ក្រោមការដឹកនាំដោយផ្ទាល់របស់គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ ក.ជ.អ.ច. ដែលមានសមាជិកចំនួន១២រូប ដែលមានសមាសភាពមកពីក្រសួង/ស្ថាប័នជាសមាជិកសំខាន់ៗ របស់ ក.ជ.អ.ច.​ដោយមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន ជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ។

បច្ចុប្បន្ន ក.ជ.អ.ច. កំពុងបន្តធ្វើ្យមានភាពរីកចម្រើនដ៏អស្ចារ្យលើការបង្កើតក្របខណ្ឌច្បាប់និងគោលនយោបាយដ៏មាំដើម្បីជួយកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកភាពកាន់តែចីរភាព ប្រសិទ្ធភាពធនធាន ធន់នឹងអាកាសធាតុ និងការអភិវឌ្ឍបញ្ចេញកាបូនទាប។ បន្ថែមពីនេះ ក.ជ.អ.ច. បានខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងការសម្របសម្រួលលើសកម្មភាពប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា និងលើកកម្ពស់ការឆ្លើយតប្យកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើង ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជា ២០១៤­២០២៣ ផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតាមវិស័យ និងក្របខណ្ឌហិរញ្ញប្បទានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

និមិត្តសញ្ញានៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព

ឯកឧត្តមប្រធាន ក.ជ.អ.ច. និងជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន

ឯកឧត្តមប្រធាន ក.ជ.អ.ច.
និងជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន

ជំនួសមុខឱ្យក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព និងក្រសួងបរិស្ថាន ខ្ញុំសូមសំដែងនូវការគោរព និងដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតដល់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតិយតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលបានគាំទ្រយ៉ាងពេលទំហឹង និងការប្តេជ្ញាយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព និងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដែលជាកត្តាប្រឈមដ៏ចម្បងរបស់កម្ពុជា ចំពោះដំណើរការអភិវឌ្ឍជាតិ។
កំណែទម្រង់ស្ថាប័នជាតិនាពេលថ្មីៗនេះ បាននាំឱ្យមានការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ២០១៥ ដែលជាស្ថាប័នសម្របសម្រួល និងបង្កើតគោលនយោបាយ ដែលជាជំហានសំខាន់ឆ្ពោះទៅការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និងធានាបាននូវតុល្យភាពរវាង សេដ្ឋកិច្ច បរិស្ថាន សង្គម និងវប្បធម៌ របស់ជាតិ។ បន្ថែមលើតួនាទីកំណត់លើការបង្កើតគោលនយោបាយ និងក្របខណ្ឌគតិយុត្តិនានា ពាក់ព័ន្ធការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព ក.ជ.អ.ច. ក៏មានតួនាទីតាមដាន និងរាយការណ៍អំពីការអនុវត្តការប្តេជ្ញាចិត្តអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជា ក្នុងផ្នែកការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព។
ចាប់តាំងពីការបង្កើតរួចមក ក.ជ.អ.ច. បានគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការរៀបចំក្របខណ្ឌច្បាប់ និងគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព រួមមាន គោនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍បៃតង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តនិងសកម្មភាពជាតិជីវៈចម្រុះ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងសកម្មភាពបរិស្ថានជាតិ យុទ្ធសាស្រ្តរ៉េដបូកជាតិ និងក្រមបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ និងរបៀបវារៈនៃការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព និងបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសអន្តរក្រសួងសម្រាប់ការងារប្រែប្រួលអាកាសធាតុ សេដ្ឋកិច្ចបៃតង ជីវៈចម្រុះ និងវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិជ្ជា។ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពក៏ជាស្ថាប័នមួយសម្រាប់ពង្រឹងភាពជាដៃគូជាមួយស្ថាប័នជាតិ និងអន្តរជាតិដើម្បីជំរុញ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍដើម្បីលើកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព កិច្ចសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យជាតិ ចម្បងៗរួមមានការស្រាវជ្រាវអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហព័ន្ធរុស្ស៊ីលើការប្រើប្រាស់ថាមពលនុយនុយក្លេអ៊ែរ សម្រាប់គោលបំណងសន្តិភាព រួមទាំងកិច្ចគាំពារបរិស្ថាន។
ប្រសិទ្ធភាព និងភាពជោគជ័យរួមរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព អាស្រ័យលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរវិស័យ និងការសម្របសម្រួលក្នុងចំណោមអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក.ជ.អ.ច. មានតួនាទីគាំទ្រដល់សមាជិក ក.ជ.អ.ច. និងសាធារណៈជនក្នុងការកំណត់ និងអនុវត្តគោនយោបាយស្តិពីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជា។ ដូច្នេះ ខ្ញុំសូមអំពាវនាវឱ្យមានការគាំទ្រឱ្យបានពេញលេញពីគ្រប់សមាជិករបស់ ក.ជ.អ.ច. នៅថ្នាក់កណ្តាល និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល គ្រឹះស្ថានអប់រំ វិស័យឯកជន និងសធារណៈជន ដើម្បីធានានូវការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពមួយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។