ព័ត៌មាន

19 Dec 2023 113

គម្រោង "ការអភិវឌ្ឍដែលបញ្ចេញកាបូនតិច ដើម្បីបង្កើនផលិតភាព និងកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាស ធាតុ តាមរយៈការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាអំណោយផលល្អដល់បរិស្ថាន" ឬហៅថា "គម្រោង TEST" ត្រូវបាន​អនុវត្ត​ចាប់​ពីឆ្នាំ២០១៨ ដល់ ឆ្នាំ២០២៣ ដោយមានការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីមូលនិធិ Global Environment Facility...

អាន​បន្ថែម
22 Nov 2023 81

នាថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ នាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្រ្ត ក្រសួងបរិស្ថាន ដោយមានការគាំទ្រពីមូលនិធិអាកាសធាតុបៃតង (GCF) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្តល់សុពលភាពស្តីពី ការធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងបាតុភូតការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ភាវ...

អាន​បន្ថែម
10 Nov 2023 75

នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ នាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្រ្ត ក្រសួងបរិស្ថាន ដោយមានការគាំទ្រពីមូលនិធិអាកាសធាតុបៃតង (GCF) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្តល់សុពលភាពស្តីពី ការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន (ផ្លូវថ្នល់)...

អាន​បន្ថែម
04 Nov 2023 175

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន៖ កម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ផ្អែកតាមផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងការអនុវត្តសកម្មភាពប្រកបដោយការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ «កម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ផ្អែកតាមផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត...

អាន​បន្ថែម
01 Oct 2023 19

ចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ មន្ដ្រីបច្ចេកទេសនាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ដ្រ បានចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិសហគមន៍ដែលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់សូន្យនៅតំបន់អាស៊ី ដើម្បីលើកកម្ពស់យន្តការឥណទានកាបូនរួមគ្នា និងអភិវឌ្ឍទីផ្សារកាបូន (Asia Zero Emission Community...

អាន​បន្ថែម
30 Jun 2023 125

នៅថ្ងៃសុក្រ ១៣កើត ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ នាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្រ្តក្រសួងបរិស្ថានក្រោមកិច្ចសហការជាមួយវិទ្យាស្ថានជាតិបច្ចេកវិទ្យាបៃតងបានរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្តល់សុពលភាពគម្រោង «ផែនទីបង្ហាញផ្លូវនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអាកាសធាតុសម្រាប់យានយន្ត អគ្គិសនី»...

អាន​បន្ថែម
29 Jun 2023 126

នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១២កើត ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ នាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តក្រសួងបរិស្ថានក្រោមកិច្ចសហការជាមួយវិទ្យាស្ថានជាតិបច្ចេកវិទ្យាបៃតងបានរៀបចំសិក្ខាសាលាពង្រឹងសមត្ថភាពគម្រោង...

អាន​បន្ថែម
26 Jun 2023 96

នាថ្ងៃព្រឹកទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ នាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្រ្ត ក្រសួងបរិស្ថាន ក្រោមកិច្ចសហការជាមួយ ក្រុមហ៊ុនគំនិតផ្តួចផ្តើមអាកាសធាតុឆ្លាតវៃ ClimateSI បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទិន្នន័យសកម្មភាពអាកាសធាតុសម្រាប់វិស័យជញ្ជូន (TraCAD)...

អាន​បន្ថែម
22 Jun 2023 52

នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ នៅសណ្ឋាគារកាំបូឌីយ៉ាណា រាជធានីភ្នំពេញ នាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្រ្ត ក្រសួងបរិស្ថាន ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយ DNC partnership បានរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពីលទ្ធផលវិភាគការអនុវត្តរបាយការណ៍ការចូលរួមចំណែករបស់ជាតិ (NDC)។...

អាន​បន្ថែម
21 Jun 2023 37

នារសៀលថ្ងៃអង្គារ ៣កើត ខែបឋមាសាឍ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស.២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ នាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្រ្ត ក្រសួងបរិស្ថាន ក្រោមការគាំទ្រពីកម្មវិធីសម្ព័ន្ធភាពប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជា ដំណាក់កាលទី៣ (CCCA3) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី៤...

អាន​បន្ថែម