មនុស្ស បាន​និង​កំពុង​ប្រើប្រាស់​ជីវៈចម្រុះ​(ជា​ពន្ធុ) ដើម្បី​ផលិត​ជា​ពូជ​រុក្ខជាតិ​និង​ដំណាំ​ផ្សេង​ៗ ចំណែក​ជីវៈចម្រុះ (ជា​ប្រភេទ​)​ ត្រូវ​បាន​មនុស្ស​ទាញ​យក​ផលប្រយោជន៍​មក​ប្រើ​ធ្វើ​ជា​ស្បៀង​អាហារ ឱសថ និង​ផលិតផល​ឧស្សាហកម្ម​កែច្នៃ​ផ្សេង​ៗ​ ហើយ​ជីវៈចម្រុះ(ជា​ប្រព័ន្ធ​អេកូឡូស៊ី) បាន​ដើរ​តួនាទី​ជា​អ្នក​បន្សុទ្ធ​ទឹក ផលិត​ឧស្ម័ន​អ៊ុកស៊ីសែន​ ការពារ​គ្រោះ​ទឹកជំនន់​ គ្រោះ​មហន្តរាយ​ធម្មជាតិ និង​ដំណើរ​បង្កាត់​លំអង ជា​ដើម។ លើស​ពី​នេះ ជីវៈចម្រុះ ជា​ឃ្លាំង​ចំណេះដឹង​របស់​មនុស្ស​ និង​ពោរពេញ​ដោយ​ភាព​អាថ៌កំបាំង​សម្រាប់​មនុស្សជាតិ។ ប្រទេស​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍ និង​ក្រីក្រ​ ក៏​ដូច​ប្រទេស​ជឿនលឿន បាន​ពឹង​អាស្រ័យ​យ៉ាងខ្លាំង​នូវ​ធនធានធម្មជាតិ ពោល​គឺប្រើប្រាស់​ជីវៈចម្រុះ សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​ជាតិ​ ដែលបាន​រួម​ចំណែក​មួយ​ភាគ​ធំ​ដល់​ផលិតផល​ក្នុង​ស្រុក​សរុប(GDP) របស់​ប្រទេស​ទាំង​នោះ។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​នេះ​ក្តី​ យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​ត្រូវ​ចូលរួម​ថែរក្សា ការពារ និង​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រាកដ​ថា​ជីវៈចម្រុះ នៅ​តែ​មាន​វត្តមាន​ និង​មាន​សុខុមាលភាព​ជា​រៀង​រហូត​។

គោលនយោបាយ និងផែនការជីវៈចម្រុះ

យន្តការសម្របសម្រួល និងផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន

ក្នុងនាមជារដ្ឋភាគីនៃអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីជីវៈចំរុះ (UN-CBD) ជាពិសេសក្រោមមាត្រា 18 (3) ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតនិងរៀបចំយន្តការសម្របសម្រួលនិងផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មាន ដូចគ្នានឹងយន្តការផ្សេងទៀត រួមមាន UN-CCD និងUN-FCCC។ យន្តការសម្របសម្រួលនិងផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មាន របស់កម្ពុជាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់លើការលើកកម្ពស់និងសម្របសម្រួលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានក្នុងចំណោមអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។  
យន្តការនេះ បានរៀបចំប្រព័ន្ធទិន្នន័យonlineដែលរក្សាទុកឯកសារ ព្រឹត្តិការណ៍ សេចក្តីសម្រេច និងគោលនយោបាយនានាដែលពាក់ព័ន្ធនិងUN-CBD ដែលត្រូវបានរំពឹងថានឹងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលបំណងទាំងបីនៃអនុសញ្ញារួមមាន ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះ ការប្រើប្រាស់ជីវៈចម្រុះឱ្យមាននិរន្តរភាព និង ការចែករំលែកផលប្រយោជន៍ប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងសមធម៌ដែលបានមកពីការប្រើប្រាស់ធនធានពន្ធុ។ លើសពីនេះទៀត យន្តការនេះនឹងក្លាយជាមណ្ឌលព័ត៌មានមួយសម្រាប់សាធារណជន និងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវស្វែងរកព័ត៌មានផងដែរ។ សូមចុចទីនេះដើម្បីទៅកាន់ Cambodia Clearing House Mechanism.

ពិធីសារណាហ្គូយ៉ាស្ដីពីការប្រើប្រាស់និងការបែងចែកផលប្រយោជន៍ចេញពីធនធានពន្ធុប្រកបដោយស្មើភាព និងសមធម៌

ពិធីសារណាហ្គូយ៉ាស្ដីពីការប្រើប្រាស់និងការបែងចែកផលប្រយោជន៍ចេញពីធនធានពន្ធុប្រកបដោយស្មើភាព និងសមធម៌នៃអនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្តីពីជីវៈចម្រុះ គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងបំពេញបន្ថែមទៅនឹងអនុសញ្ញាជីវៈចម្រុះ។ ពិធីសារណាហ្គូយ៉ានេះ ផ្តល់នូវក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ប្រកបដោយតម្លាភាពសម្រាប់ការអនុវត្តគោលបំណងមួយក្នុងចំណោមគោលបំណងទាំងបីរបស់អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្តីពីជីវៈចម្រុះឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ពោលគឺ  ការប្រើប្រាស់ និងការបែងចែកផលប្រយោជន៍ចេញពីធនធានពន្ធុប្រកបដោយស្មើភាព និងសមធម៌។
ពិធីសារនេះ មានគោលបំណងរួមវិភាគទានដល់ការងារអភិរក្ស និងការប្រើប្រាស់ជីវៈចម្រុះដោយនិរន្តរភាព លើការប្រើប្រាស់ និងការបែងចែកផលប្រយោជន៍ចេញពីធនធានពន្ធុប្រកបដោយស្នើភាព និងសមធម៌។
ពិធីសារណាហ្គូយ៉ានេះ នឹងជម្រុញនូវភាពប្រាកដប្រជា និងតម្លាភាពផ្លូវច្បាប់កាន់តែទូលំទូលាយ សម្រាប់ទាំងភាគីផ្តល់ឱ្យ និងភាគីប្រើប្រាស់ធនធានពន្ធុតាមរយៈ៖

  • បង្កើតលក្ខខណ្ឌនានាដែលអាចប្រមើលទុកជាមុនឱ្យបានកាន់តែច្រើនសម្រាប់ការការប្រើប្រាស់ធនធានពន្ធុ
  • ជួយធានាពីការបែងចែកផលប្រយោជន៍នៅពេលណាដែលធនធានពន្ធុ ត្រូវបាននាំយកចេញពីប្រទេសផ្គត់ផ្គង់នៃធនធានពន្ធុទាំងនោះ។

ជីវសុវត្ថិភាព

ពីធីសារកាតាហ្សេណាស្តីពីជីវសុវត្ថិភាពនៃអនុសញ្ញាស្តីពីជីវៈចម្រុះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិស្តីពីជីវសុវត្ថិភាពដែលជាឯកសារបន្ថែមទៅនឹងអនុសញ្ញាស្តីពីជីវៈចម្រុះ។ ពិធីសារនេះមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះចលនាឆ្លងដែន ការស្នាក់បណ្តោះអាសន្ន ការគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាស់សារពាង្គកាយកែច្នៃរស់ដែលអាចបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់អាក្រក់លើការអភិរក្ស និងការប្រើប្រាស់ដោយនិរន្តរភាពនៃជីវៈចម្រុះ ដោយគិតគូរពីគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពមនុស្សផងដែរ។
ពិធីសារជីវសុវត្ថិភាពនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ផលិតផលទាំងឡាយដែលកែច្នៃតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗត្រូវតែអនុលោមតាមវិធានការការពារ និងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ធ្វើការថ្លឹងថ្លែងពីសុខភាពសាធារណៈ និងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច។ ឧទាហរណ៍ ពិធីសារនេះជួយឲ្យប្រទេសទាំងអស់ធ្វើការហាមឃាត់ការនាំចូលនូវសារពាង្គកាយកែច្នៃរស់ ប្រសិនបើប្រទេសទាំងនោះយល់ឃើញថាគ្មានភស្តុតាងវិទ្យាសាស្រ្តគ្រប់គ្រាន់ដែលថា ផលិតផលនោះពុំមានសុវត្ថិភាព និងតម្រូវឲ្យអ្នកនាំចូលត្រូវដាក់ស្លាកលើទំនិញនាំចូលដែលជាផលិតផលកែច្នៃពន្ធុ ដូចជាផលិតពោត ឬកប្បាស ជាដើម។
គោលបំណងនៃពិធីសារនេះគឺដើម្បីរួមវិភាគទានក្នុងការធានាកម្រិតការពារឲ្យបានសមស្រប នៅក្នុងការផ្ទេរ ការគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាស់ឲ្យមានសុវត្ថិភាពនៃសារពាង្គកាយកែច្នៃរស់ ដែលជាលទ្ធផលនៃជីវបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលអាចនាំមកនូវផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ការអភិរក្ស និងការប្រើប្រាស់ដោយនិរន្តរភាពនូវធនធាន ជីវៈចម្រុះដោយគិតគូអំពីគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពមនុស្ស និងជាពិសេសផ្តោតការចាប់អារម្មណ៍សំខាន់ទៅលើចលនាឆ្លងដែន។