ព័ត៌មាននៃប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

3
03 Jan 2022 82

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព និងក្រសួងបរិស្ថានមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសាធារណ ជន បណ្តាញសារព័ត៌មានជាតិ...

អាន​បន្ថែម
17 Dec 2021 26

«ការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ ពិសេសវិស័យឯកជន ចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ ដើម្បីកសាងសេដ្ឋកិច្ចដែលធន់នឹងអាកាសធាតុ...

អាន​បន្ថែម
08 Dec 2021 86

សៀមរាប៖ នាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព (ក.ជ.អ.ច.)...

អាន​បន្ថែម
ថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុបន្តចូលរួមកិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗនៅ COP26
09 Nov 2021 58

នៅក្នុងផ្នែកនៃសន្និសីទកំពូលនៃអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី២៦( COP26)...

អាន​បន្ថែម
ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកការងារអាស៊ីនៃចក្រភពអង់គ្លេស នៅCOP26
09 Nov 2021 52

ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានជម្រាបជូនរដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកការងារអាស៊ីនៃចក្រភពអង់គ្លេសថា...

អាន​បន្ថែម
កិច្ចប្រជុំចែករំលែកបទពិសោធន៍និងទស្សនទានលើកទី២ (Facilitative Sharing of Views II) ស្តីពីការរៀបចំរបាយការណ៍ពីរឆ្នាំម្តងលើកទី១ (fBUR)
07 Nov 2021 53

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ លោកបណ្ឌិត ហាក់ ម៉ៅ ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ តំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច...

អាន​បន្ថែម
05 Nov 2021 17

នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ លោកបណ្ឌិតហាក់ ម៉ៅ និងសហការីរួមមាន៖ លោក ស៊ឹម ទូច លោកស៊ុ ជាតិ លោកឌឿន ដារ៉ា...

អាន​បន្ថែម
14 Oct 2021 18

«ប្រទេសកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចលើជំហររបស់ខ្លួនសម្រាប់សន្និសីទកំពូលលើកទី២៦...

អាន​បន្ថែម
30 Sep 2021 48

រាជធានីភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃអង្គារ ទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព...

អាន​បន្ថែម
30 Sep 2021 33

« សកម្មភាពប្រែប្រួលអាកាសធាតុ គឺជាការងារមួយដែលត្រូវការផែនការរយៈពេលវែង គោលដៅ ច្បាស់លាស់ ប្រកបដោយមហិច្ឆតា...

អាន​បន្ថែម