ព័ត៌មាននៃប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

3
19 Dec 2023 36

គម្រោង "ការអភិវឌ្ឍដែលបញ្ចេញកាបូនតិច ដើម្បីបង្កើនផលិតភាព និងកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាស ធាតុ...

អាន​បន្ថែម
22 Nov 2023 46

នាថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ នាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្រ្ត ក្រសួងបរិស្ថាន...

អាន​បន្ថែម
10 Nov 2023 48

នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ នាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្រ្ត...

អាន​បន្ថែម
04 Nov 2023 105

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន៖ កម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ...

អាន​បន្ថែម
30 Jun 2023 113

នៅថ្ងៃសុក្រ ១៣កើត ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣...

អាន​បន្ថែម
29 Jun 2023 122

នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១២កើត ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ នាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ...

អាន​បន្ថែម
26 Jun 2023 91

នាថ្ងៃព្រឹកទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ នាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្រ្ត...

អាន​បន្ថែម
22 Jun 2023 49

នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ នៅសណ្ឋាគារកាំបូឌីយ៉ាណា រាជធានីភ្នំពេញ នាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ...

អាន​បន្ថែម
21 Jun 2023 34

នារសៀលថ្ងៃអង្គារ ៣កើត ខែបឋមាសាឍ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស.២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣...

អាន​បន្ថែម
12 Jun 2023 63

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់មូលនិធិអាកាសធាតុបៃតងបានអនុម័តគម្រោងអាកាសធាតុថ្មី ប្រមាណ ៦០០ លានដុល្លារអាម៉េរិក...

អាន​បន្ថែម