ព័ត៌មាននៃប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

3
30 Sep 2022 17

នាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្រ្ត ក្រសួងបរិស្ថាន...

អាន​បន្ថែម
16 Sep 2022 31

សិក្ខាសាលា ស្តីពី ការសម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការសាកល្បងមាត្រា៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស...

អាន​បន្ថែម
14 Sep 2022 27

ក្រសួងបរិស្ថានរៀបចំសិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់ស្តីពី ភាពងាយរងគ្រោះនៃអាកាសធាតុ ភាពងាយរងគ្រោះសង្គម...

អាន​បន្ថែម
02 Sep 2022 40

គណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មការទី៣ នៃរដ្ឋសភាដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ឡូយ សុផាត ប្រធានគណៈកម្មការនិងសមាជិក ដោយមានការអមដំណើរពីឯកឧត្តម...

អាន​បន្ថែម
31 Aug 2022 24

នារសៀលថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ គណ:ប្រតិភូគណ:កម្មការផែនការ វិនិយោគ កសិកម្ម អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បរិស្ថាន និងធនធានទឹក...

អាន​បន្ថែម
19 Aug 2022 29

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើ គម្រោងសំណើរៀបចំបង្កើតស្ថាប័នហិរញ្ញប្បទានអាកាសធាតុកម្ពុជា (Cambodia Climate Finance Facility)...

អាន​បន្ថែម
18 Aug 2022 26

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការដឹកនាំគម្រោងលើកទី៣ នៃគម្រោង «ការពង្រឹងសមត្ថភាពដើម្បីបង្កើនតម្លាភាពក្នុងការអនុវត្ត...

អាន​បន្ថែម
15 Aug 2022 23

កិច្ចប្រជុំលើកទី១ អនុក្រុមការងារសារពើភណ្ឌឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ថ្នាក់ជាតិ នៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ៣រោច ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំខាល...

អាន​បន្ថែម
11 Aug 2022 37

កម្ពុជា អាចលក់កាបូនបាន គឺជារបត់ថ្មីមួយ ដែលកម្ពុជាអាចរកចំណូលបានពីការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ នេះជាការបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តម...

អាន​បន្ថែម
10 Aug 2022 21

អាស៊ានបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះការឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ថ្ងៃ សុក្រ ទី០៥ ខែសីសីហា ឆ្នាំ២០២២...

អាន​បន្ថែម