រាជធានីភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃចន្ទ ដល់សុក្រ ១០-១៤កើត ខែមាឃ ឆ្នាំកុរ ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងែទី០៣ ដល់ថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ នាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព (ក.ជ.អ.ច.) សហការជាមួយអង្គការឧតុនិយមពិភពលោក (WMO) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្តីពី «ការលើក​កម្ពស់មូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រអាកាសធាតុសម្រាប់សកម្មភាពផ្តល់មូលនិធិអាកាសធាតុបៃតង» នៅកម្ពុជា ក្រោម​អធិបតីភាព ឯកឧត្តម ជា ចន្ទន៍ធូ អគ្គលេខាធិការរងនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព តំណាងឯកឧត្តម ទិន ពន្លក អគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព បាន​ចូលរួម​ជា​គណៈអធិបតី​ក្នុង​ពិធី​បើក​សិក្ខាសាលា​ថ្នាក់ជាតិ និងមានការចូលរួមពីឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី តំណាងក្រសួងបរិស្ថាន ក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ក្រុមការងារ​បច្ចេកទេសប្រែប្រួលអាកាសធាតុ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និង​គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា ប្រមាណ ៧៤នាក់ ក្នុងនោះស្រ្តីចំនួន ២០នាក់។

ឯកឧត្តម ជា ចន្ទន៍ធូ បានលើកឡើងថា សិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះ ជាកាលានុវត្តភាពដ៏ធំមួយក្នុងការក្រេបជញ្ជក់ចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ពីជំនាញការជាតិ និងអន្តរជាតិ និងសូមឱ្យសមាជិក សមាជិកា​នៃ​អង្គសិក្ខាសាលា​មេត្តា​យក​ចិត្តទុកដាក់៖ ១. សិក្សា​ស្វែងយល់​ឱ្យបានច្បាស់លាស់នូវនីតិវិធី​ក្នុង​ការរៀបចំ​គម្រោង​ស្នើសុំ​ទៅ​មូលនិធិ​អាកាស​ធាតុបៃតង ក៏ដូចជាមូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ២. បន្ត​សហការ​ចែករំលែក​ព័ត៌មាន​ស្តីពី​វឌ្ឍនភាព និងបទពិសោធន៍របស់ស្ថាប័នរបស់ខ្លួនក៏ដូចជា ជំរុញ​ការរៀបចំផែនការ​សកម្មភាព​ឆ្លើយតប​នឹង​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ ៣. ចូលរួមការរៀបចំផែនការឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ជាក់ស្តែង​សម្រាប់​ការងារចំពោះមុខពេលនេះចូលរួមក្នុងរៀបចំរបាយការណ៍ NDC។

លោក អាមីរ ដឹលជូ (Amir Delju) តំណាងអង្គការ WMO បានសង្កត់ធ្ងន់ថា គោលដៅ​សំខាន់​នៃ​សិក្ខាសាលា​ថ្នាក់ជាតិ​នេះ ដើម្បីស្វែងយល់សំណើគម្រោងបានរៀបចំឡើងដោយអង្គភាពទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ ដែល​មាន​លក្ខណៈ​បែប​វិទ្យាសាស្រ្ត​អាកាសធាតុទៅកាន់មូលនិធិអាកាសធាតុបៃតង។ គាត់បានបន្ថែមថា អំពី​តួនាទី​នៃ​វិទ្យាសាស្ត្រ​អាកាសធាតុ​នៅ​ក្នុង​សំណើ​មូលនិធិអាកាសធាតុបៃតង GCF និងតួនាទីរបស់ WMO នៅក្នុងការគាំទ្របណ្តាប្រទេស ព្រមទាំងយន្តការរៀបចំសំណើគម្រោង។ ទន្ទឹមនឹងនោះ មូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រ ជា​កត្តា​ចម្បង​នៃ​ការ​ស្វែងយល់​អំពី​លទ្ធផល​ម៉ូដែល​អាកាសធាតុ និងអ្នកប្រើប្រាស់ទិន្នន័យអាកាសធាតុ ដើម្បី​បង្កើត​ធាតុ​ចូល​វិទ្យាសាស្ត្រ​អាកាសធាតុ​សម្រាប់វិស័យអាទិភាពតាមរយៈការចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់សិក្ខាកាមទាំងអស់ដោយអ្នកជំនាញការថ្នាក់ជាតិ និង​ជំនាញការអន្តរជាតិ។

លោក អ៊ុំ រីណា ប្រធាននាយកដ្ឋានឧតុនិយម នៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានគូសបញ្ជាក់ថា មាន​ដំណាក់កាល​ជា​ច្រើននៃនិន្នាការអាកាសធាតុ ស្ថិតក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមជាសកល ដែល​នឹង​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​ផលប៉ះពាល់​អវិជ្ជមានចំពោះមនុស្ស និងសេដ្ឋកិច្ច។ គាត់ក៏បានលើកឡើងថា សិក្ខាកាម​ទាំងអស់​នឹង​ទទួល​បាន​នូវ​ការអភិវឌ្ឍ​ជា​អាទិភាព​ទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងថ្នាក់ជាតិ ពីសំណាក់អ្នកជំនាញផ្នែកអាកាសធាតុ។

សូមបញ្ជាក់ថា សិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្តីពី «ការលើក​កម្ពស់​មូលដ្ឋាន​វិទ្យាសាស្ត្រ​អាកាសធាតុ​សម្រាប់​សកម្មភាព​ផ្តល់មូលនិធិអាកាសធាតុបៃតង នៅកម្ពុជា» រៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បី៖ (១)កំណត់ពីវិធីសាស្រ្ត ឧបករណ៍ សនិទានអាកាសធាតុ និងឧតុនិយមអាចដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបរិបទជាតិ កំណត់ស្ថាប័ន និង​អ្នកពាក់ព័ន្ធ​ដែល​ត្រូវចូលរួមដោយមានការគាំទ្រ (២)បង្កើតមូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រអាកាសធាតុស្របតាមស្ថានភាពប្រទេស ឬ​គម្រោង​ដើម្បី​គាំទ្រដល់ជម្រើសអាទិភាពផ្នែកផែនការជាតិបន្ស៊ាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និង​ការ​កាត់​បន្ថយ​ដោយ​កំណត់​នូវវិធីសាស្ត្រទិន្នន័យសំខាន់ៗ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមធ្យោបាយនៃការបំពេញទិន្នន័យខ្វះចន្លោះ និង​(៣)ពង្រីកការស្វែងយល់ និងចំណេះដឹងអំពីព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រអាកាសធាតុនៅក្នុងបរិបទថា្នក់ជាតិ និងថ្នាក់តំបន់៕

កម្រងរូបភាព

  • Share on Social Media