ការប្រមូលទឹកភ្លៀង និងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដំណក់ទឹកសម្រាប់ផលិតកម្ម ដំណាំមានតម្លៃពាណិជ្ជកម្មខ្ពស់នៅកម្ពុជា គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ខ្សែ​សង្វាក់់ផលិតកម្ម​គ្រឿង​ទេស

ជីវប្រវត្តិ

កម្ពុជា​​​ជា​​ប្រ​ទេស​​មួយ​​ក្នុង​​ចំ​ណោម​​ប្រ​ទេស​​ដែល​​ងាយ​​រង​​គ្រោះ​​ជាង​​គេ​​លើ​​ពិ​ភព​លោក​​​​ពី​​​ផល​​​ប៉ះ​ពាល់​​ការ​​​ប្រែ​​​ប្រួល​អា​​​កាស​​​ធាតុ​​។​ ជា​​ផ្នែក​​មួយ​​នៃ​​ការ​​ឆ្លើយ​​តប​​នឹង​​ការ​​ប្រែ​​ប្រួល​​អា​​កាស​​ធាតុ​​ រាជ​​រដ្ឋា​ភិ​បាល​​កម្ពុជា​​ក្នុង​​​កិច្ច​​​សហ​ការ​​ជា​​មួយ​​ដៃ​​គូ​​​អភិវឌ្ឍន៍​ កំ​ពុង​​អនុវត្ត​​កម្ម​​វិ​ធី​​​យុទ្ធ​​សា​ស្ត្រ​​សម្រាប់​​ភាព​​ធន់​​នឹង​​អា​កាស​​ធាតុ (​SPCR​)​ ​ដោយ​​គាំ​​ទ្រ​ថវិកា​​ពី​មូល​​និធិវិ​និ​​យោគ​​អា​កាស​​ធាតុ​។ កម្ម​វិ​​ធី​ SPCR ផ្តោត​​លើ​២​​គោល​​ដៅ​​ដើម្បី​​ជម្រុញ​​ភាព​​ធន់​​នឹង​អាកាស​ធាតុ​។ គោលដៅចំបងៗរួមមាន៖ ទីមួយ​គឺ​ដើម្បី​កសាង​ចំណេះ​ដឹង​អំពី​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ការ​ប្រែ​ប្រួល​​អាកាស​​ធាតុ​នៅ​កម្ពុជា និង​វិធី​សាស្ត្រ​ការ​បញ្ជ្រាប​ភាព​ធន់​នឹង​អាកាសធាតុ​ទៅ​ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម​ ការ​គ្រប់​គ្រង​ធន​ធាន​ទឹក និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ទីក្រុង​ និង​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ដឹកជញ្ជូន​​។ គោល​ដៅ​ទីពីរ​គឺ​កា​រវិ​និយោគ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ជំនាញ​ថ្មី បច្ចេក​ទេស​ បច្ចេក​វិទ្យា​ទំនើប​ៗ និង​ការ​​អ​នុវត្ត​វិស្វ​កម្ម​សម្រាប់​​ភាព​ធន់​នឹង​អាកាសធាតុ។

គោលបំណងជារួម

បង្កើនផលិតកម្មប្រកបដោយចីរភាពនៃផលិតផលគ្រឿងទេសដែលមានតម្លៃបន្ថែម ជាមួយវត្ថុធាតុដើមដែលមានប្រភពមកពីកសិករខ្នាតតូច

លទ្ធផលរំពឹងទុក

  • វិនិយោគនៅក្នុងកសិដ្ឋានគំរូក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ដើម្បីពង្រីកការធ្វើផលិតកម្មម្រេចខ្មៅសរីរាង្គ ឬសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗទៀត
  • ការបង្ហាញស្រះប្រមូលទឹកភ្លៀង និងបណ្តាញស្រោចស្រព​ដំណក់​ទឹកសម្រាប់កសិដ្ឋានគំរូរបស់ Akay ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង
  • ការផ្តល់សកម្មភាពឥណទានដើម្បីឱ្យកសិករក្នុង​ស្រុក​មាន​លទ្ធភាពដើម្បីវិនិយោគធាតុចូលកសិដ្ឋានដែល​ធន់នឹងអាកាសធាតុ ដូចជាការប្រមូលទឹកភ្លៀង ​និង​ឧបករណ៍​​ស្រោចស្រពដោយដំណក់ទឹក ឬធាតុចូល កសិកម្ម​បន្ថែមទៀត ដូចជាពូជដំណាំដែលមានគុណភាពខ្ពស់ រោងចក្រ ជី និងថ្នាំសម្លាប់កត្តាចង្រៃ។
  • ការវិនិយោគក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងការផ្តល់ជំនួយ​បច្ចេកទេសដើម្បីបង្កើតគ្រោងការណ៍កិច្ចសន្យា។

ទីកន្លែង

បាត់ដំបង

អ្នកទទួលផល

កសិករជាប់កិច្ចសន្យាប្រើប្រាស់ទឹកស្រះសម្រាប់កសិដ្ឋានចំនួន១ ០០០នាក់ (ស្ត្រី៥០០នាក់)
កសិករជាប់កិច្ចសន្យាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្រោច​ស្រពដំណក់ទឹក (ស្ត្រី៥០០នាក់)

វិធីសាស្រ្ត

  • ការណែនាំពីបច្ចេកវិទ្យានៃការប្រមូលទឹកភ្លៀង និង​ការស្រោចស្រព​ដោយដំណក់ទឹក
  • ការផ្សព្វផ្សាយធាតុចូលកសិកម្មដែលធន់នឹងអាកាសធាតុ ដូចជាពូជដែលមានគុណភាពខ្ពស់ (គ្រឿងទេសសរីរាង្គ) រោងចក្រ ជី និងថ្នាំសម្លាប់កត្តាចង្រៃ។