នៅសណ្ឋាគារកាំបូឌីយ៉ាណា រាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃអង្គារ ៥រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២០៖  នាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព នៃក្រសួងបរិស្ថាន ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិបរិស្ថានសកល (GEF) តាមរយៈកម្មវិធី​បរិស្ថាន​​​សហប្រជាជាតិ (UNEP) បានរៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ពិគ្រោះយោបល់​ស្តីពី​របាយការណ៍​បច្ចុប្បន្នភាព​ពីរឆ្នាំ​ម្តង​លើក​ទី១​របស់​​កម្ពុជា​ក្រោមអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌ​សហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម ទិន ពន្លក អគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព ដោយ​មានការ​ចូលរួម​មកពី​ក្រសួង-ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ សរុប​ចំនួន ៥៣នាក់។

សិក្ខាសាលានេះ បានរៀបចំឡើង​ក្នុង​គោលបំណង៖១)​ដើម្បី​បង្ហាញដល់​សេចក្តីព្រាង​ខ្លឹមសារ​នៃរបាយការណ៍​បច្ចុប្បន្នភាព​ពីរ​ឆ្នាំម្តង​លើក​ទី១​របស់កម្ពុជា និង​២)ប្រមូលមតិ​យោបល់​បន្ថែម​ដើម្បី​ឆ្ពោះទៅ​បញ្ចប់​របាយការណ៍​នេះ​ដើម្បី​ដាក់​ជូនទៅលេខាធិការដ្ឋានតាម​អនុសញ្ញា​ក្របខ័ណ្ឌ​សហប្រជាជាតិ​ស្តីពីការ​ប្រែប្រួល​អាកាស​ធាតុ​នៅពេលខាងមុខ។

ឯកឧត្ដម ទិន ពន្លក អគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយ​ចីរភាព​បាន​បញ្ជាក់ថា តាមរយៈការៀបចំឯកសារនេះ កម្ពុជា​មាន​សក្តានុពលក្នុង​ការកាត់​បន្ថយ​ឧស្ម័នផ្ទះ​កញ្ជាក់​ពីវិស័យ មួយចំនួន​ ដូចជា៖ វិស័យថាមពល ដឹកជញ្ជូន វិស័យឧស្សហកម្ម វិស័យសំណង់ វិស័យព្រៃឈើជាដើម ក៏ដូចជាជួយ
ឱ្យកម្ពុជាចូលរួមជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

Photo Album

  • Share on Social Media