នាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ១១កើត ខែភទ្របទ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ នេះឯកឧត្តម ទិន ពន្លក អគ្គលេខាធិការ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព និង​លោក Kenichi Bessho លេខាទី១នៃស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពជា បានចូលរួមជាកិត្តិយសបើកសិក្ខា​សា​លាស្ដីពី យន្តការឥណទានកាបូនរួមគ្នា "ការចូលរួមអនុវត្តNDC និងការអនុវត្តSDGs" នៅសណ្ឋាគារកាំបូឌីយ៉ា​ណារាជធានីភ្នំពេញ ដែលបានរៀបចំឡើងដោយនាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងមានការគាំទ្រពីវិទ្យា​ស្ថានយុទ្ធសាស្រ្តបរិស្ថានសាកល IGES។ សិក្ខាសាលានេះមានការចូលរួមពីសិក្ខាកាមមកពីក្រសួង/ស្ថាប័​នពាក់ព័ន្ធ និងវិស័យឯកជនចំនួន៥០នាក់។ គោលបំណងសំខាន់ៗរបស់សិក្ខាសាលានេះ ដើម្បី៖ ១. ណែ​នាំ​ពីបទពិសោធន៍ក្នុងការរៀបចំគម្រោងយន្តការឥណទានកាបូនរួមគ្នា ២. ចែករំលែកគំនិត​យោ​បល់ពីវិធីដែល​យន្តការឥណទានកាបូនរួមគ្នារួមចំណែកដល់NDCរបស់កម្ពុជា និង ៣. ចែករំលែកគំនិតពី​របៀ​ប​ដែលយន្ត​ការឥណទានកាបូនរួមគ្នារួមចំណែក ក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព(SDGs)។ លោក Kenichi Bessho បានលើកឡើងពីការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិ​ការ​រវាងក្រសួងបរិស្ថានជប៉ុន និងក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាលើវិស័យសាធារណៈ និងឯកជ​នភាគីទាំងពីរក្នុងការ​ចូលរួមគម្រោងយន្តការឥណទានកាបូនរួមគ្នា ដើម្បីលើកកម្ពស់ការរីកចម្រើនផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច សង្គម បរិស្ថា​ននិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅកម្ពុជា។ ជាមួយគ្នានេះ ឯកឧត្តម ទិន ពន្លក អគ្គលេខាធិការ បា​ន​លើកឡើងពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ស្របតាមយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី៤របស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចូលការប្រែប្រួល​អាកាសធា​តុជាអាទិភាពរបស់ជាតិក្នុងការចាត់វិធានការឆ្លើយតបសមស្របនិងទាន់ពេលវេលា និងអំពាវ​នា​វ​ឱ្យមានកាចូលរួមរបស់ក្រសួងស្ថាប័ននៅថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យ​ឯក​ជន​/​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញ​វត្ថុ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា នៅក្នុងការ​ដោះស្រាយបញ្ហានេះ។ កម្ពុជាបានរៀបចំនិងកំពុងអនុវត្ត ផែន​ការយុទ្ធសាស្រ្ត​ជាតិ​ឆ្លើយតប​នឹងការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ ២០១៤-២០២៣ (CCCSP)ផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងការ​ប្រែ​ប្រួលអាកាស​ធាតុតាម​វិស័​យ ២០១៤-២០១៨ (CCAP) របាយការណ៍ស្តីពីការចូលរួម​ចំណែកថ្នាក់ជាតិ​របស់​កម្ពុជា (INDC) ដែលបានដាក់​ជូ​ន UNFCCC នៅឆ្នាំ២០១៥ កន្លងទៅនិងកំពុងរៀបចំ​របាយការណ៍ជាតិ​លើក​ទី៣​ (TNC)របាយការណ៍បច្ចុប្បន្នកម្មពីរឆ្នាំម្តងលើកទី១ (fBUR)និង​រៀបចំផែនទី​បង្ហាញ​ផ្លូវសម្រាប់ការ​អនុវត្ត​ការចូលរួមចំណែកថ្នាក់ជាតិ NDC Roadmap។ ជាងនេះទៅទៀត ប្រទេស​កម្ពុជាបាននិង​កំពុង​ជំរុញ​យន្តការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មានដូចជា យន្ត​ការអភិវឌ្ឍន៍ស្អាត (CDM) សកម្ម​ភាព​កាត់​បន្ថយ​សមស្របថ្នាក់ជាតិ(NAMA) និងយន្តការឥណទានកាបូនរួមគ្នា (JCM) ដែល​មានគម្រោងគំរូ​ចំនួ​ន៦បាន​និងកំពុងអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជា។

  • Share on Social Media