EP7. ក្រុមមានឆន្ទះក្នុងការចូលរួមឆ្លើយតបការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

តាមរយៈ KAP3 បង្ហាញថាកត្តាសុខភាព និងអប់រំគឺជាអ្វីដែលអ្នកផ្តល់សម្ភាសន៍គិតថាមានសារៈសំខាន់បំផុត។​​ ដូចនេះ ការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញច្បាស់ពីអត្ថប្រយោជន៍នានាដែលពួកគេនឹងទទួលបានពីការធ្វើសកម្មភាពឆ្លើយតបទៅនឹងកត្តាសុខភាព ការលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសារ និងការអប់រំកូនៗ​គឺជាគន្លឹះសំខាន់សម្រាប់ជំរុញទឹកចិត្តប្រជាជនក្នុងការធ្វើសកម្មភាពឆ្លើយតបការប្រែប្រួលអាកាសធាតុយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព

EP7. ក្រុមមានឆន្ទះក្នុងការចូលរួមឆ្លើយតបការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

  • Date of publication: 2021
  • Author: Department of Climate Change, Cambodia Climate Change Alliance, and the BBC
  • Language: English
  • Type: Video
  • Length: 01:32 mins