សំណួរ និង​ចម្លើយក្នុង​សិក្ខាសាលា​ស្តីពី​ការណែនាំ​ការរៀបចំសំណើ​សុំផ្តល់មូល​និធិជំនួយ​ឥតសំណង​ដល់​គម្រោង​នវានុវត្តន៍​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ ដែលបានរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រ ២កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ នៅ​រាជធានីភ្នំពេញ។

សូមទាញយកឯកសារ!

  • Share on Social Media