វេទិកាថ្នាក់តំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី១១ស្តីពី «3R និងសេដ្ឋកិច្ចចក្រា»ក្រោមប្រធានបទ «សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចចក្រាទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យចម្បងៗដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅសម្រេចបានសង្គមគ្មានសំណល់ និងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព» បានបើកជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោក Shigeki KOBAYASHI, រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថានជប៉ុន លោកបណ្ឌិត Dr. Kazushige Endo,នាយកមជ្ឍមណ្ឌលសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងតំបន់ លោកស្រី Alissa Chaker, តំណាងកម្មវិធីសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជា

លោកស្រី Ms. Maimunah Mohd Sharif, អគ្គលេខាធិការងនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ និងជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ UN Habitat លោក Li Jinhua អគ្គលេខាធិការរង ទទួលបន្ទុកកិច្ចការសង្គម និង សេដ្ឋកិច្ច នៃ UN DEAនិងបណ្តាលប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាហ្វិកចំនួន ៣៩ ប្រទេស និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនៃខេត្ត២៥ រាជធានី ខេត្ត សរុបជាង ៥០០នាក់។

ប្រភព៖ https://www.facebook.com/MinistryOfEnvironmentCambodia/posts/pfbid0zXaNpWmL3qW1UxSGrFC9JciewtiTCWbkabU4dFnV6A5qmSwvLcNYnjGgbxh2fXYQl


  • Share on Social Media